Local Governing Council

Hon. Shri. Prakash Solanke         President

Hon. Shri. Satish Chavan             Secretary

Shri. Rahul P.Palodkar                  Member

Shri. Madhukar D.Bhamre             Member

Shri. Shaikh Shoyab Sk.Ayyub        Member

Shri. Ramesh S.Bhimsani  Invitee Member

Dr. Anuya Chandorkar        Member Secretary